فرش ماشینی ۱۲۰۰شانه طرح زیبا – کد ۶۰۰۰۱

فرش ماشینی 1200 شانه طرح زیبا و سبک ترنج با رنگ زمینه فیلی و رنگ حاشیه آبی در ابعاد مختلف چهار، شش، نه و دوازده متری با نوع طرح خلوت را مشاهده می کنید.