فرش محتشم طرح باغ جان

فرش محتشم طرح مرجان 1500 شانه سبک ایرانی در هشت رنگ مختلف در فروشگاه فرش ماشینی ایران راگ به فروش می‌رسد.